Видання

Мовний всесвіт Івана Багряного / упоряд. Сергій Козак. — Київ : Українська видавнича спілка ім. Івана Багряного, 2016. — 364 с.

movny-j-vsesvt

Цей збірник присвячено багатогранній творчості видатного укра­їнського письменника і громадсько-політичного діяча Івана Багря­ного (1906–1963). Презентовані в книжці розвідки досвідчених і та­лановитих молодих авторів засвідчують розмаїття проблематики лінгвістичного опису текстів, наближають до цілісного наукового дослідження мовотворчості письменника, до пізнання його внеску у розвиток української мови, посилюють сьогоденне освоєння його мовностилістичних надбань.

Збірник видано з нагоди 110-річчя від дня народження Івана Ба­гряного завдяки Фундації, яку іменовано на його честь.

 

Леонід ТАЛАЛАЙ

Коли заговорить душа / упоряд. Раїса Талалай. — Київ : Українська бібліотека ім. І. Багряного, 2016. — № 22(2). — 192 с.

talalaj

До цього видання увійшли публіцистичні та літературознав­чі статті видатного українського поета, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка Леоніда Талалая (1941—2012), чий голос й досі незабутньо звучить над рідними українськими просторами, нагадуючи нам про талант, у природі якого — прагнення прозир­нути дійсність «аж до дна», відтворити її «по живому», а також про те, що творчість цього письменника — одне з найсвітліших надбань української Музи.

 

Козак Сергій

Раритети української діаспори : у 4-х т. – Київ : Ярославів Вал, 201 6. – Т. 1 :
«Українські вісті» (Німеччина : 1945–1967). – 592 с. – Т. 2 : «Українські вісті» (Німеччина—США: 1968—2000). – 560 с. – Т. 3 : «Нові дні» (1950–1997). – 592 с.

rary-tety

Раритети української діаспори : у 4-х т. – Київ : Ярославів Вал, 201
До цієї книжки увійшли рідкісні матеріали, що сповна розкривають зміст українських періодичних видань, особливість яких полягає в тому, що всі вони виходили у світ далеко за межами України (1945–2000). Йдеться про справжні раритети, які автор – відомий журналіст, письменник, науковець – розшукав і опрацював в архівах Австрії, Німеччини, США та Канади. З-поміж них – «Українські вісті» (Німеччина – США), «Нові дні» (Канада), «Пороги» (Аргентина), «Київ» (США), «Літаври», «Звено» (Австрія), «Арка», «Вежі», «Літературно-науковий вісник», «Заграва», «Літературний зошит», «Рідне слово», «Світання» (Німеччина) та інші часописи української діаспори.

Усі вони, попри різний зміст, об’єднані наскрізною темою і створюють літопис багатолітнього буття українців поза Україною, постають частиною боротьби за українську незалежну державу, за національну ідею, широке уявлення про яку й дає це фундаментальне видання.
Інформація про тисячі імен і подій, що містить пропоноване чотиритомне дослідження, могла б бути назавжди втрачена, якби не ця унікальна, зладнана впродовж двох десятиліть праця, завдяки якій цілий материк української культури повертається до наукового та інформаційного обігу. Ретельно зібраний і сумлінно впорядкований матеріал є цінним джерелом для вивчення громадсько-політичних, наукових, освітніх, мистецьких, церковних, а також літературних організацій української еміграції, зокрема Мистецького українського руху (МУРу) та Об’єднання українських письменників
«Слово», хроніки різноманітних подій і змісту книжкових та періодичних видань.

Водночас чотиритомник рясніє біобібліографічними документами, що дасть змогу уточнити життєписи громадсько-політичних діячів, акторів, науковців, письменників, священиків. Книга містить низку важливих відомостей, що знайдуть безпосереднє втілення в лексикографічній та енциклопедичній сферах, і стане справжньою знахідкою
для всіх, кого цікавить історія розселення українців за кордоном, а також багатоаспектна проблематика їхнього громадсько-політичного й літературно-мистецького життя.

 

 

НАРОДЖЕНИЙ ДЛЯ БОЮ: збірник матеріалів до 110-річчя Івана Багряного / упоряд. Сергій Козак. — Київ : Українська бібліотека ім. І. Багряного, 2016. — № 1. — 140 с.

narodzheny-j

Іван Багряний (1906—1963) — публіцист, прозаїк, поет, полі­тичний мислитель, лауреат (посмертно) Державної премії України ім. Т. Шевченка. Він був народжений для бою. Для бою за рідну землю, за Україну. І нині його слово допомагає нам змагатися за найдорожче — за Українську державу. Цей збірник матеріалів відомих авторів-багря­нознавців приурочено до 110-річчя від дня народження письменника і громадського діяча.

 

 

 

СЛАБОШПИЦЬКИЙ Михайло. ІНДІЯНСЬКОГО ЛІТА В АМЕРИЦІ: Біографічні профілі / Михайло Слабошпицький. — К. : Літ. Україна, 2016. — 228 с. (Бібліотека газети «Літературна Україна». — 2016. — № 20).

slaboshpy-ts-ky-j

Великим поколінням назвав автор цієї книжки генерацію Івана Ба­гряного, Василя Барки, Тодося Осьмачки, Наталії Лівицької-Холодної… Герої розвідок Михайла Слабошпицького належать до того цвіту, що його немилосердне ХХ століття розкидало по всьому світу — світу української діаспори в Європі, Америці, Австралії…

Починається збірка розповіддю про, певно, найвидатнішого в тому поколінні письменника — Івана Багряного, який задовго до розрекла­мованого О. Солженіцина з його «Архіпелагом…» описав сталінсько- гулагівські жахи.

Читачеві випаде нагода побути в товаристві визначних постатей, на які посилається автор, зокрема Юрія Шереха, Богдана Рубчака, Григорія Костюка, Ігоря Качуровського, Євгена Маланюка. Зарахуємо до гурту цих інтелектуалів і Михайла Слабошпицького.

А чому так загадково називається його книжка, допитливий читач дізнається не з анотації.

 

Іван Багряний (1906—1963): український письменник і політичний діяч (До 110-річчя від дня народження): біобібліографічний покажчик / упоряд. Сергій Козак. — Київ: Літ. Україна, Українська видавнича спілка ім. І. Багряного, 2016. — 264 с.

23Цей біобібліографічний покажчик присвячено життєвій долі і творчій діяльності видатного українського письменника і громадського діяча Івана Багряного (1906—1963). Видання здійснено до 110-річчя від дня народження митця завдяки Фундації, яку іменовано на його честь.

 

Від «Скельки» до «Буйного вітру» : творча планета Івана Багряного / упоряд. Сергій Козак. — К. : Літ. Україна, Українська видавнича спілка ім. І. Багряного, 2016. — 372 с.

bagr1Цей збірник наукових праць присвячено багатогранній творчості видатного українського письменника і громадсько-політичного діяча Івана Багряного (1906–1963). Аналізуючи ті чи ті аспекти значущої художньої, публіцистичної та епістолярної спадщини митця, автори статей — науковці з різних куточків нашої країни — разом з тим створюють і своєрідний творчий портрет одного з найвизначніших синів України, письменника світової слави, лауреата Державної премії ім. Тараса Шевченка (посмертно), чиє слово повносило стверджує свою актуальність і в сучасній Україні.
Збірник видано з нагоди 110-річчя від дня народження Івана Багряного завдяки Фундації, яку іменовано на його честь.

Від Миколи Гоголя до Івана Багряного: літературними шляхами рідної країни / упоряд. Сергій Козак. — К. : Фундація ім. І. Багряного, 2015. — Серія «Книжкова “Літературна Україна”». — 234 с.

lkДе мала батьківщина Максима Рильського: у Києві чи в Романівці? Де народилася Ліна Костенко: біля «вічної ріки» —
Дніпра чи біля його притоки Леглича? Де місце спочинку Івана Багряного?..
Книжка, яку Ви, шановний читачу, тримаєте в руках, спов­нена цікавих фактів — відповідей на ці й подібні запитання і належить до надзвичайно цінного жанру — літературного крає­знавства.
На сторінках видання Ви по-новому відкриєте для себе Миколу Гоголя, Лесю Українку, Івана Франка, Івана Багряного, Сергія Єфремова, Миколу Костомарова, Леоніда Мосендза, Василя Симоненка і багатьох інших світочів нашого красного письменства.
Статті про них написані різними авторами й опубліковані на шпальтах «Літературної України» в різний час. Ці матеріали дбайливо зібрав і впорядкував з них книжку залюблений у краєзнавство письменник Сергій Козак. Є тут і його авторські публікації.
«Від Миколи Гоголя до Івана Багряного» читається із захопленням, починаючи від перших сторінок.

Володимир Базилевський. Повітря резервацій (2011-2012 р.) [Текст]. — Київ : Літ. Україна, 2016. — 260 с.

bazylФілософська лірика Володимира Базилевського — складний спектр психологічних станів українського інтелігента, викликаних корозією української державності, загальним занепадом і розором.
Заключні розділи книги — цикл віршів поета про Італію та переклад славнозвісних «Александрійських піснеспівів» М. Кузміна.

ТИМОШИК Микола. УКРАЇНСЬКА КНИГА : історична місія і реалії / Микола Тимошик, передм. П. Мовчана. — К. : Літ. Україна, 2016. — 180 с. (Бібліотека газети «Літературна Україна». — 2016. — № 19).

tКнига про книгу. Так коротко можна охарактеризувати головну змістову домінанту цього видання. Йдеться про історичну місію української книги як просвітника, будителя, поводиря народу на непростих воловодах його національного самопізнання й самоствердження.
Видання, що народжувалося на шпальтах «ЛУ», складають чотири розділи, у яких сфокусовано найновіше з творчого набутку автора в контексті пізнання й поцінування феномену української книги, її буття в минулому і сьогоденні.
Для всіх, кому небайдужа ідея духовного і національного відродження.

На порозі прийдешнього : до 110-річчя Івана Багряного / упоряд. Сергій Козак. — К. : Літ. Україна, Українська видавнича спілка ім. І. Багряного, 2016. — 48 с. — (Бібліотека газети «Літературна Україна». — 2016. — № 17).

bАкадемік Іван Дзюба у статті, яка відкриває цю книжку, зосібна, сказав: «Постать Івана Багряного (1906—1963 рр.) — одна з найяскравіших і найдраматичніших в українському письменстві і громадянстві першої половини і середини XX ст. Переслідуваний і караний на Батьківщині, в УРСР, він не для всіх виявився бажаним і зручним і в еміграції». Ця збірка публіцистики І. Багряного приваблює дивовижною злободенністю — ніби в наш час славетний український письменник детально характеризує кремлівську політику щодо України. Не лише про минуле він говорить у знаменитому зверненні до земляків «Чому я не хочу вертатись до СРСР?» (1946 р.)…
Кожному українцю важливо взяти до рук книжку «На порозі прийдешнього: до 110-річчя Івана Багряного». Адже її читання і осмислення буде найкращим початком відзначення ювілею видатного письменника. Погодьтеся, наскільки актуальними є його слова, мовлені ще 1952 р.: «Носієм ідеї самостійної, вільної, суверенної України сьогодні є вже не кілька десятків «інтелігентів», аматорів старовини й фольклору, нікому не шкідливих, а є тим носієм ідеї самостійної, незалежної України український народ»!

СТЕПАНЕНКО Микола. Непроминальне в часоплині / Микола Степаненко. — К. : Літ. Україна, 2015. — 144 с. — (Бібліотека газети «Літературна Україна». — 2015. — № 16).

s«Залягло повічно в моїй пам’яті таке: оповідає бабуся, як напівбожевільний дід Петро Рева йшов у поле, щоб ложку баланди дали йому: “А не положено ж було, бо непрацездатний, старий. Коли вишкрібали котел — то кричав: “Людочки добрі! Не шкребіть дуже, залиште мені хоч ложку-дві!..” І вижив старий, бо й у голодівку ми були милосердні».
Милосердність, гуманізм, людяність. Це душа, серце книжки Миколи Степаненка — освітянина, науковця, письменника, який дивує майстерністю володіння Словом, чутливістю до Слова, відданістю Слову вкраїнському. Це — професіонал, як кажуть, од Бога!
Перший абзац у цій анотації запозичений в автора зі статті-нарису про голодно-вбивчі 1932-33 рр. «Не зарубцюється на серці рана…». Справді, людяність, а ще й замилованість дивом нашої мови є душею цієї прецікавої книжки. Роздуми М. Степаненка про творчість Івана Огієнка, Олеся Гончара, Петра Ротача, Віктора Баранова, Анатолія Мойсієнка, Лесі Степовички та багатьох інших талановитих літераторів сподобаються всім поціновувачам філософського слова.
Пишучи про інших, М. Степаненко мимоволі, не ставлячи це за мету, показав себе мудрою, задушевною людиною.
Прочитайте книжку — і Ви пристанете на цю думку.

Дончик Віталій. Любіть Україну, або Яку державу ми будуємо? — К. : Літ. Україна, 2015. — 128 с. — (Бібліотека газети «Літературна Україна». — 2015. — № 13).

DonchukНова книжка відомого літературознавця Віталія Дончика починається скрушними (але ж якими здавна актуальними!) запитаннями: «Чи замислювалися ви над тим, чому в нашої мови так багато неприхильників? Мова Шевченка й Лесі Українки, Стефаника й Кобилянської, Коцюбинського, Тичини й Рильського, Маланюка й Осьмачки, Малишка й Стельмаха, Гончара й Григора Тютюнника — мова самобутньої літератури, в якій сотні славних імен, мова неперевершеної української пісні, в якій дихає вічність і якій немає ліку, мова милозвучна, багата, розмаїта, та хоч би яка, — вона нам рідна, і цим усе сказано. Чим вона завинила й перед ким?»
Саме на ці запитання дає відповідь у талановитій, чесній книжці знаний український інтелектуал, знавець літератури і взагалі, в усіх її вимірах, культури — Віталій Дончик.
Він, як і завжди у своїх публікаціях, точний, вичерпний, непомильний. І — найголовніше — напрочуд сумлінний.
Це видання буде мудрим, корисним радником-порадником для кожного українця. Чи будь-якої людини, яка вважає Україну Батьківщиною.

Петро Ротач. Перебіг літ і подій / упоряд. Сергій Козак. — К.: Літ. Україна, 2015. — (Бібліотека газети «Літературна Україна». — 2015. — № 12)

rota4У цій книжечці — два яскраві мемуарні твори: Петра Ротача і його вдови Алли Ротач.

«Перебіг літ і подій» — це автобіографія українця, якого майже все життя цькував імперсько-тоталітарний режим. Цькував лише за те, що його працьовитих батьків-середняків розкуркулили ленінсько-сталінські сатрапи. А ще за те, що гітлерівці вивезли його на рабську працю до Рейху.

Петро Ротач — поет, краєзнавець, науковець, журналіст, громадський діяч. Його літературну долю в буквальному розумінні зламали: забороняли публікуватися, оббріхували, чинили моральний тиск, таємно стежили за кожним його кроком, підслуховували телефонні розмови — усе це тривало ще й у 1980-х роках, навіть у період так званої горбачовської перебудови.

«Гіркі і світлі тридцять літ і три роки» Алли Ротач — схвильована й багата на цікаві факти оповідь про заснування Полтавського музею І. П. Котляревського, його перших працівників і видатних людей України, причетних до цього осередку нашої культури, який не раз доводилося рятувати.

Цей збірник пам’яті до 90-ліття знаного письменника й науковця відкривають статті професора, доктора філологічних наук Миколи Степаненка і відомого діяча української еміграції, публіциста Олексія Коновала, які додають важливі штрихи до портрета Петра Ротача, чий доробок є справжнім скарбом для істориків, краєзнавців, документалістів, белетристів, та й пересічних читачів.

Юрій Пригорницький. Таємниця школи № 63: Правда і брехня гібридної війни. Нотатки на полях боїв. — К.: Літ. Україна, 2015. — (Бібліотека газети «Літературна Україна». — 2015. — № 11)

prugornДо нової панорамно-публіцистичної книжки відомого журналіста й письменника ввійшли його пристрасні, водночас аналітичні нотатки про події, якими нині живе український народ. Автор твердить: Революція гідності і війна з імперською Московією зробили наше населення нацією. Нацією не лише творців, а й самоорганізованих громадян, воїнів-добровольців, самовідданих волонтерів.

Світло й пітьма, любов і ненависть, усесвітнє добро і всесвітнє зло зійшлися в кривавій битві на біблійному полі бою, яким є Україна. Книжка — саме про це, і її не можна читати без хвилювання.

Довго виношувана в потворній свідомості господарів кремля їхня гібридна (тобто гібридів-зомбі, а по-українськи — нелюдів) війна є по цей бік фронту нашою національно-визвольною війною.

Автор переконаний: годі Україні зазнавати трагедій, вона приречена на перемогу та процвітання.

Кожен фрагмент книжки-панорами — мов спалах осмислення глибинних процесів у Європі, в Україні й Росії.

Його голос чути досі (Розмови з Анатолієм Дімаровим) / упорядники Є.Дімарова, С.Козак. — К.: Літ. Україна, 2014. — (Бібліотека газети «Літературна Україна». — 2014. — № 10)

dimarov obkladЦя — номінально — збірка інтерв’ю класика нашої літератури фактично є розкішним модерним романом, романом-відкриттям, який читається на одному подиху. Адже створена неабияким майстром про неабияку людину та унікальні ситуації, що з них складалося її життя.

Книжку можна було б назвати «Дімаров про Дімарова». Утім, хтозна, чи сам би незабутній Анатолій Андрійович створив цю або подібну до неї літературну річ, — та, на щастя (читацьке), йшли й ішли до нього по інтерв’ю один за одним журналісти, письменники. І то висококласні.

Ось і склалася напрочуд цілісна оповідь, частини якої органічно доповнюють одна одну. Завдяки ініціаторам цього видання — для багатьох наступних поколінь збережено постать, у якої все з великої літери, адже Дімаров завжди буде дорогий нам як Громадянин, Письменник, Наставник, Товариш, Роботяга Духу, Українець… Усе це — в новій книжці, щедрій на яскраві думки й гострі емоції.

Майдан гідності! (Пам’яті «Небесної сотні») / упорядник С. Козак. — К.: Літ. Україна, 2014. — 204 с. — (Бібліотека газети «Літературна Україна». — 2014. — № 9)

maidanПропонований читачеві збірник матеріалів присвячено одній із найбільш знакових подій в історії української державності — Євромайдану. Розпочавшись як громадянський рух за європейське майбутнє України, що опинилося під загрозою внаслідок незаконних дій урядовців, Євромайдан переріс у масштабну національну Революцію Гідності. Символом самовідданості для всіх українців стали герої «Небесної сотні» — найкращі сини і доньки України, які поклали свої життя у боротьбі за самовизначення нації.

Протягом трьох місяців увага вітчизняних та світових засобів масової інформації була прикута до Євромайдану. Українські письменники, науковці, публіцисти, дипломати активно осмислювали революційні події, давали їм моральну та фахову оцінку, розмірковували про значення суспільних змін для культури і націотворення.

Збірник містить список героїв, полеглих за Україну, а також звернення інтелігенції, матеріали з хронології Євромайдану, аналітичні статті, відгуки на знакові події листопаду 2013 — лютого 2014 років, а також до теми російської агресії в Криму.

Володимир Базилевський. Замах на Бога / упоряд. С. Козак. — К.: Літ. Україна, 2014. — 122 с.: іл. — (Бібліотека газети «Літературна Україна». — 2014. — № 8)

Ìàêåò 1Цю книжку відомого українського поета, публіциста і культуролога, лауреата Шевченківської премії склали резонансні матеріали, опубліковані в «Літературній Україні» за останні три роки.

Цикл есеїв поета — це відповідь на загрози часу, найнебезпечніша з яких — підміна одвічних цінностей. У звичній афористичній манері автор доскіпується причин розлюднення людини, корозії суспільства, у якому українець витіснений неукраїнським режимом на маргінеси існування.

Філософська ґрунтовність, промовиста фактографія, виразна стилістика і полемічний запал есеїстики В. Базилевського — складові, що в сумі своїй витворюють ефект її притягальності і читабельності.

Книжку видано за сприяння Василя Стана (США).

Олексій Коновал. В ім’я України / упоряд. С. Козак. — К. : Літ. Україна, 2013. — 56 с. : портр. — (Бібліотека газети «Літературна Україна». — 2013. — № 6).

untitledДо цього видання увійшли статті відомого громадського діяча української еміграції, дослідника її літературного процесу, публіциста, одного з керівників Фундації імені Івана Багряного Олексія Коновала, що їх упродовж кількох років друкувала «Літературна Україна». Вони становлять лише частку великого за обсягом і вагомого доробку цієї непересічної особистості, діяльність якої охоплює і громадську роботу, зокрема авторські публіцистичні виступи, статті, розвідки, дослідження, і видавничу справу, зосібна упорядкування численних видань, і працю з пошуку та збереження цінних архівних матеріалів. Пропонована читачеві добірка матеріалів цілком відображає широту інтересів Олексія Коновала: політичне життя української еміграції, наріжні проблеми української культури, історія України у ХХ столітті, а також постать і творчість видатного політичного діяча й письменника Івана Багряного. Утім, в такій тематичній різноманітності зібраних у книжці статей звучить спільний мотив — громадянська небайдужість палкого патріота України, що, попри тяжку долю на чужині, не згасла, а стала головним сенсом його життя.

Україна: загрози і виклики / упоряд. С. Козак. — К.: Літ. Україна, 2013. — (Бібліотека газети «Літературна Україна». — 2013. — № 5).

Ukraine_ZagroziVykliki_cover_145x200_20121107.aiСучасна Україна стоїть перед численними викликами й загрозами. Політична нестабільність, що переростає в державотворчий колапс, економічний занепад, нерозвиненість і заблокованість інститутів громадянського суспільства, соціальна поляризація, яка стрімко зростає, демографічна криза, наближення екологічного лиха. Це лише частина внутрішніх проблем, які потребують нагального вирішення. Чи зможе українське суспільство зорганізуватися перед внутрішніми викликами, щоб гідно відповісти на так само небезпечні зовнішні загрози? На це запитання шукають відповідь автори книжки.

До нового видання ввійшли статті Юрія Щербака, Михайла Слабошпицького, Володимира Базилевського, Віталія Дончика, Володимира Загорія, Петра Кралюка, Максима Стріхи, Дмитра Дроздовського, Валерія Гужви, Михайла Ватуляка, Сергія Грабаря.

Людина читаюча — людина вільна! / упоряд. С. Козак. — К.: Літ. Україна, 2012. — (Бібліотека газети «Літературна Україна»)

ludina1Стан книговидавничої справи і популярність читання серед громадян — барометр духовного здоров’я суспільства. Цю аксіому невтомно повторюють автори пропонованої збірки, адже усвідомлюють невтішну перспективу, до якої рухається сучасна Україна — у ній серед країн Європи «на душу населення» видають найменше книжок, зменшуються обсяги книготоргівлі, згасає інтерес до читання, зруйновано систему книгорозповсюдження, занепадають сільські бібліотеки. Визнаючи, що така перспектива — прямий наслідок відсутності чіткої гуманітарної політики держави, автори книжки водночас протиставляють панівній ситуації свою альтернативу. У ній є місце не лише конкретним діям з подолання духовного колапсу, а й приватним «історіям читання», розповідям про щастя спілкування з книжкою та її вирішальний вплив на долі окрем­их людей.

До видання увійшли статті Володимира Базилевського, Юрія Щербака, Анатолія Дімарова, Віктора Баранова, Максима Стріхи, Михайла Слабошпицького, Володимира Загорія, Івана Корсака, Володимира Берсенєва, Євгена Товстухи, Михайла Ватуляка, Сергія Грабара, Василя Простопчука, Юрія Логвина, Дмитра Дроздовського, Петра Кралюка, Валерія Гужви, Лідії Рибенко, Любомира Білика, а також інтерв’ю з Катериною Федоренко.

Єдина нація — єдина державна мова / упоряд. С. Козак. — К.: Літ. Україна, 2012. — 92 с.: іл. — (Бібліотека газети «Літературна Україна». — 2012. — № 3).

ukraineХто і навіщо загострює мовне протистояння в нашій країні? Яка прихована мета мовних ініціатив нинішньої влади? Чим небезпечний, зокрема для української мови, проект закону «Про засади державної мовної політики»? Чому Україна постала перед теперішніми викликами й що робити далі? На ці запитання відповідають відомі громадські та культурні діячі — письменники, митці, науковці, політики. Їхні роздуми відзначаються не лише фаховими оцінками мовної проблеми в Україні, а й спов нені значного громадянського звучання, бо з’явилися в час, кризовий для нашої державності й відповідальний для кожного українця.

Із Шевченком на чужині / упоряд. Сергій Козак. — К.: Фундація імені І.Багряного, Літ. Україна, 2015. — 292 с.
виписка 277

Тарас Шевченко, його життя, літературна й мистецька творчість завжди будуть актуальні для України й усіх українців. Яскравим свідченням цього є книжка, яку тримаєте в руках. Особливість видання в тому, що воно містить фактично документальний літопис безнастанного звертання до Шевченкових ідей української еміграції від років ІІ світової війни і майже до кінця ХХ століття. Матеріал узято з унікального джерела — газети «Українські вісті», прецікавого часопису, що тривалий час служив на користь не якійсь окремій партії чи групі людей, а всьому українству — на різних континентах і на Батьківщині. Наскільки злободенною є тематика зібраних публікацій, свідчать бодай деякі їхні назви — «З Шевченком проти Москви», «Чий Шевченко?» «Заборонений Шевченко під совєтами», «Вкладання Шевченка в імперіялістичні рамки»…
Серед авторів масиву еміграційної шевченкіани, що увійшов до книжки, — видатні письменники, науковці, громадсько-політичні діячі.
Книжка стане в пригоді всім, хто цікавиться літературою й історією світового українства.

Шугай, Олександер. Фундація імені Івана Багряного. Хроніка доброчинної діяльності в Україні та за її межами. Репортажі, інтерв’ю, рефлексії, нотатки, рецензії, відгуки, повідомлення / Олекандер Шугай. — К. : Смолоскип, 2015. — 704 ст. + 48 іл.

виписка 276В Україні та за її межами широко відома доброчинна діяльність Фундації ім. Івана Багряного (США). Ця книга є спробою на основі документів бодай стисло розповісти про засновників, жертводавців і той нелегкий, але славний шлях, пройдений Фундацією за сорок років існування.
Ювілейне видання доповнює двокнижжя “Іван Багряний: нове й маловідоме…” (Смолоскип, 2013 р.) і розраховане на широке коло читачів.

Воскобійник М.Г. Україна — XX: Національна ідея і чин: Публіцистика, листування / упорядник С. Козак. — К.: «Літературна Україна» / «Ярославів Вал», 2011. — 486 с.

Це книжка публіцистики одного з найпомітніших україн­ських істориків у США — Михайла Воскобійника, представника славного козацького роду з Полтавщини, який мусив залишити рідну Україну, але й за її межами зберіг діяльну любов до Бать­ківщини. До видання ввійшли статті, опубліковані в еміграцій­ній пресі, а також листування Михайла Воскобійника з відомим письменником і політичним діячем Іваном Багряним.

 Шукав у слові Україну: Спогади про Тодося Осьмачку / упорядник Сергій Козак. — К.: Літ. Україна, 2013. — 204 с.

Пропонована читачеві книжка — перша в Україні збірка спогадів про видатного українського поета, прозаїка, перекладача Теодосія Осьмачку (1895—1962) — людину великого обдарування, що сягнула вершин геніальності, і водночас надзвичайно складної, трагічної долі, людину, яка хоч і торувала свої стежки на чужині, проте жила Україною, шукала її у слові.

Авторами спогадів є відомі літератори, діячі української культури, які відіграли важливу роль у житті поета, — Володимир Біляїв, Марія Кейван, Людмила Коваленко, Григорій Костюк, Петро Одарченко, Юрій Стефаник. Видання не лише містить важливі фактичні відомості про малознаний еміграційний період життя Теодосія Осьмачки, що стануть цінним джерелом для дослідників його творчості, а й подає своєрідний «колективний портрет» наших культурних діячів на чужині.

Біографії / упоряд. Сергій Козак, Ганна Протасова. — К. : Літ. Україна, 2013. — 180 с. — (Книжкова «Літературна Україна»).

До цього видання увійшли біографії українських письменників, які друкувала на шпальтах «Літературна Україна». Мета цих коротких нарисів, що їх тепер зібрано під однією обкладинкою, — не лише представити основні віхи життя і творчості митців слова, а й описати й осмислити феномен письменницької долі в Україні, якою вона постала у складному, сповненому трагічних подій і випробувань ХХ столітті. Це й визначило добір персоналій, котрим судилося пройти непростий шлях: спізнати переслідування, вигнання, пережити заслання, лихоліття кількох воєн, декотрим — трагічну смерть. Однак, про що свідчать біографічні нариси, складна доля часто ставала джерелом значних творчих здобутків українських письменників.

Ще одна мета цієї книжки — представити авторів біографій: науковців, письменників, журналістів, які досліджують життя і творчість українських майстрів пера, окреслити діапазон їхніх літературних зацікавлень.

Видання розраховане на широке коло читачів і стане у пригоді всім, хто має намір пізнати глибини української літератури.

 

Любіть Україну! (Лауреати премії імені Володимира Сосюри) / упоряд. Сергій Козак. — К.: Літ. Україна, 2014. — 136 с. — (Книжкова «Літературна Україна»)

Це видання містить не лише біобібліографічні відомості про лауреатів премії імені Володимира Сосюри, засновником якої є легендарний часопис «Літературна Україна», який занесено до Книги рекордів України, а й подає маловідомі матеріали про самого В. Сосюру — одного з «найніжніших українських ліриків», найпопулярнішого поета України 1920-х років, який, попри «радянськість ґрунту», на якому писав і жив, не зрадив українську ідею. Його поезія «Любіть Україну» в сучасну грізну пору випробувань української державності стає нашим і заповітом, і закликом боронити рідну країну. Утверджуючи ще одну важливу сторінку в сосюрознавстві, загалом в історії української літератури, це видання водночас є ще одним кроком у втіленні в життя популярного видавничого проекту «Книжкова „Літературна Україна“».

 

Героям слава! / упорядники Сергій Козак, Юрій Пригорницький. — К.: Літ. Україна, 2014. — 100 с.

Ця книжка відправляється на фронт.

Трохи паперу. Трохи друкарської фарби. Безмір емоцій, мудрості, доброти, синівської любові до Неньки-України.

Для перемоги цього досить.

Ворог — самообдурений, знавіснілий і примітивний, утім, озброєний до зубів. Проти нього — правда, любов і Бог.

Для перемоги цього досить.

Це — перша книжка в історії України, що впорядкована для фронту й відправлена на фронт. Перша, яку передає не військове відомство, а звичайні, мирні люди — волонтери.

Тут найкращі рядки із сердець найкращих поетів. Для святих воїнів жорстокої війни.

Для перемоги цього досить!