Українські вісті

«Українські вісті» в Європі й Америці (1945—2000). Бібліографічний покажчик змісту газети «Українські вісті»: у 2-х т. / упорядник С. Козак. — К.: «Літературна Україна»/«Ярославів Вал», 2010. — Т. 1: 1945—1967. — 592 с.; т. 2: 1968—2000. — 560 с.

2 1Покажчик «“Українські вісті” в Європі й Америці» є першою спробою подати вичерпну бібліографічну інформацію про зміст газети за весь період виходу її у світ. Покажчик висвітлює зміст усіх 3 398 чисел унікального видання, яке з 1945 по 2000 рік виходило спочатку в Західній Європі, відтак в Америці. На її сторінках було вміщено понад 50 тисяч публікацій: інформаційних заміток, уривків художніх творів, статей, нарисів, репортажів та ін. матеріалів українських та іноземних авторів. Розраховано на літературознавців, журналістів, істориків, філологів, письменників, видавців, перекладачів, бібліотекарів, учителів, студентів і читачів, які цікавляться українською літературою, подіями міжнародного життя, історією української діаспори. Це науково-довідкове видання стане в пригоді науковцям — усім, хто досліджує історію життя українців поза Україною та історію української преси.

Українська планета Ді-Пі: Сторінками газети «Українські вісті» / Упорядник Сергій Козак. — К.: Літ. Україна, 2013. — 564 с.

dipi-1До цієї книжки увійшли матеріали, надруковані в еміграційній газеті «Українські вісті». Це перший з трьох запланованих збірників матеріалів унікального друкованого видання, яке виходило за кордоном у 1945—2000 роках і висвітлювало головні події суспільно-політичного, економічного та культурного життя української еміграції. Публікації, зібрані під цією обкладинкою, охоплюючи період з 1945 по 1951 рік, розповідають про перебування українців у таборах для переміщених осіб — Ді-Пі та початки подальшого їх розселення по світу і тому становлять своєрідний літопис цієї непростої сторінки в історії українства. Збірник є цінним джерелом для вивчення політичних процесів і організацій періоду Ді-Пі, економічного і соціального становища українців в еміграції, літературного процесу, зокрема Мистецького українського руху (МУРу), театрального, мистецького, церковного та наукового життя. Водночас книжка рясніє цінними біобібліографічними документами, що дозволяють уточнити життєписи цілого грона культурних діячів. Видання містить низку важливих відомостей, необхідних при укладанні словників,енциклопедій, та стане справжньою знахідкою для істориків, літературознавців,мистецтвознавців, етнологів, а також усіх, кого цікавить історія розселення українців за кордоном, їхнє суспільно-політичне, церковне і культурне життя на чужині.

Українська еміграція: Сторінками газети «Українські Вісті» / упорядник Сергій Козак. — К. : Літ. Україна, 2014. — 472 с.

ukr_emigrДо цієї книжки увійшли матеріали, надруковані в еміграційній газеті «Українські вісті». Це другий збірник матеріалів цього унікального друкованого видання, яке виходило за кордоном у 1945—2000 роках і висвітлювало головні події суспільно-політичного, економічного та культурного життя української еміграції. Публікації, зібрані під цією обкладинкою, охоплюючи період майже у три десятиліття (1950-ті — 1970-ті роки), розповідають про перебування українців у різних країнах світу після Другої світової війни і становлять своєрідний літопис цієї важливої сторінки в історії українства. Збірник є цінним джерелом для вивчення політичних процесів і організацій української еміграції, її економічного і соціального становища, мистецького, церковного та наукового життя, а також історії еміграційної преси. Водночас книжка рясніє цінними біобібліографічними документами, що дозволяють уточнити життєписи цілого грона культурних діячів. Видання містить низку важливих відомостей, необхідних при укладанні словників, енциклопедій, та стане справжньою знахідкою для всіх, кого цікавить історія розселення українців за кордоном, їхнє суспільно-політичне і культурне життя на чужині.

Українська література у вигнанні: Сторінками газети «Українські вісті» / упорядник Сергій Козак. — К.: Літ. Україна, 2014. — 803 с.

ukr_litДо цієї книжки увійшли матеріали, надруковані в еміграційній газеті «Українські вісті». Це третій збірник матеріалів цього унікального друкованого видання, яке виходило за кордоном у 1945—2000 роках і висвітлювало головні події суспільно-політичного, економічного та культурного життя української еміграції. Публікації, зібрані під цією обкладинкою, охоплюючи понад півстолітній період, розповідають про літературний рух українців у різних країнах світу після Другої світової війни і становлять вагомий і надзвичайно цікавий літопис цієї важливої сторінки в історії українства. Збірник є цінним джерелом для вивчення літературних організацій української еміграції, зокрема Мистецького українського руху (МУР) та Об’єднання українських письменників «Слово», хроніки літературних подій, а також змісту літературних видань. Водночас книжка рясніє цінними біобібліографічними документами, що дозволяють уточнити життєписи цілого грона письменників. Видання містить низку важливих відомостей, необхідних при укладанні словників, енциклопедій, та стане справжньою знахідкою для всіх, кого цікавить історія розселення українців за кордоном, а також багатоаспектна проблематика їхнього літературного життя.

ydКОЗАК Cергій. Українська діаспора: літературний контекст (На матеріалах часопису «Українські вісті»: Німеччина, США; 1945–2000) / Сергій Козак. — К. : Українська видавнича спілка імені Івана Багряного, 2015. — 300 с.

Це перша в українському літературознавстві праця, яка на прикладі різножанрових матеріалів одного періодичного видання — газети «Українські вісті» — дає змогу простежити надзвичайно цікавий літературний шлях всієї української еміграції, патріотична діяльність якої була спрямована й на збереження літературних набутків українців поза Україною; зокрема, йдеться про видавання «Літературного зошита», еміграційний період життя і творчості Тодося Осьмачки, полтавську та волинську літературні еміграції, значення величі Тараса Шевченка для української діаспори та інші унікальні сторінки українського літературного життя у світі.
Покажчик змісту всіх матеріалів газети «Українські вісті» на літературну тематику, послідовно фіксуючи (від 1945-го й до 2000-го рр.) важливу інформацію (проведення літературних вечорів, появу нових книжок та літературної періодики, спогади про письменників), становить зміст другої частини цього видання і має вкрай важливе значення для окреслення й вивчення подробиць і тенденцій літературного шляху української еміграції.